• Thầy Trừ Tà

  • Diễn viên chính:未知
  • Trạng thái:Trailer
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Kinh DịPhim Lẻ
  • Giới thiệu:A troubled actor begins to unravel while shooting a supernatural horror film, leading his estranged daughter to wonder if he's slipping back into his past addictions or if there's something more sinister at play.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng